doc-Q-manager

שפר את בקרת תנועת המסמכים המרוכזת שלך.

doc-Q-manager הוא כלי לניהול תור הדפסה, אשר ניתן להתאים את גודלו לצרכי הארגון. הכלי מספק בקרה מושלמת על כל משאבי ההפקה המרוכזים. על ידי פעולות הגרירה והשחרור (drag & drop) הפשוטות אך היעילות יכולים המפעילים להעתיק, להעביר, להציג בתצוגה מקדימה ולהדפיס עבודות היישר ממחשביהם.

• קבע עדיפות, העתק והעבר עבודות קריטיות בין תורי הדפסה מרובים.
• פיצול וניתוב אוטומטי מחדש של עבודות בין המדפסות המחוברות ברשת.
• ניהול הדפסה גמיש משפר את היעילות.
• יחידת doc-Q-forms מאפשרת לתכנן בקלות טפסים אוטומטיים.
• הצמדת כרטיס לעבודה מאפשרת סימון מסמכים לשידוך, חירור או איסוף כסטים.

SmartDeviceMonitor

מידע המופיע על המסך בזמן אמת, בכל היבט הקשור למדפסות הרשת שלך ולמכונותיך הרב-תכליתיות.
SmartDeviceMonitor הוא יישום קל לשימוש המספק ניטור, ניהול ובקרה פשוטים ויעילים אחר כל מכשירי הפקס, הסריקה, הצילום וההדפסה שברשת שלך בלחיצת כפתור. זהו פתרון קצה-לקצה המספק דיווח כאשר המכונה מוכנה להדפסה ועד לקבלת הודעה בסיום העבודה.

• ניטור בזמן אמת אחר הפקת מסמך.
• מבטיח פריסה יעילה של כל המשאבים המשותפים.
• איתור אוטומטי המאפשר התקנה, חיבור וניהול קל של המכונות.
• הצגה מיידית של מצב המכונה על המסך.
• כלי ניהול לקבלת אבטחה ובקרה גבוהות יותר.

Web SmartDeviceMonitor

שקיפות ובקרה מלאה אחר עלויות הדפסת מסמכים.
Web SmartDeviceMonitor מספק למנהלי רשתות את היכולת לחפש, להגדיר תצורה, לנטר הדפסות, צילומים, שליחת פקס וסריקה באופן אוטומטי באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט ובכך מגביר את היעילות.

נתוני המידע וניהול המכונה המצוינים של Web SmartDeviceMonitor מבטיחים שכולם יעבדו ביעילות מרבית.

• הורדת Web SmartDeviceMonitor והתקנתו מתבצעות בקלות. היישום מאפשר לך לנהל את מכונותיך מרחוק מכל מחשב אישי שולחני.
• התקנה והגדרה מהירות וקלות של התקני הרשת, מבלי לעזוב את שולחנך.
• מיטוב משאבי ההפקה שלך תוך שימוש ברישום מפורט של השימוש במדפסות.
• מידע אודות מצב המכונות בצורת הודעות דואר אלקטרוני מיידיות, המסייע לשמור על המכונות במצב מקוון.
• אבטחה ובקרה כוללות על ידי הקצאת שמות משתמשים וסיסמאות.

doc-Q-route

ניתוב אוטומטי של עבודות הדפסה לשם ייעול ניהול הפקת המסמכים.
doc-Q-route מספק למנהלי רשתות – שליטה מלאה על סביבת ההדפסה העסקית שלהם ומסייע להפחית עלויות ולשפר יעילות. עבודות הדפסה מנותבות אוטומטית למכונה המתאימה ביותר בהתאם למספר כללים המבוססים על עלויות ונוחות, כגון צבע, מספר עותקים, אורך העבודה או זכויות משתמשים. doc-Q-route משפר גם את היעילות על ידי עקיפת כל מכונה שאינה מקוונת (מצב Off-line).

• הפניית כל עבודה למכונה המתאימה ביותר.
• הודעה למשתמשים לאן נשלחו עבודות הדפסה שלהם ולמה.
• שליטה יעילה על עלויות, בייחוד עלויות צבע ועבודות הדפסה ארוכות.
• ממשק קל לשימוש המאפשר למנהלי רשתות IT להגדיר כללים מסוימים.
• התפלגות אחידה של עבודות ההדפסה על פני מדפסת שברשת.