שירותי ייעוץ

שירותי ייעוץ

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם לקוחותינו כדי להבין את דרישותיהם לפני שנמליץ להם על חומרה, תוכנה או שירותים כלשהם. הערכתנו המפורטת מתמקדת בהפקת יעילות מרבית והפחתת עלויות הבעלות הכוללות.

הננו מציעים לכם לערוך בדיקת עלויות של הפקת העתקים בחברתכם, ע"י בחינת האמצעים להפקת מסמכים בארגונכם, ניתוח עלויות ויעוץ לחיסכון.

מדוע כדאי וחשוב לערוך תהליך כזה בארגון גדול כשלכם:

מניתוח המגמות העולמיות בהפקת מסמכים עולה כי עקב השימוש במחשבים ונוכח הגידול  העצום בכמות המידע, יש גם גידול מקביל בכמות המסמכים המודפסים. הדבר מצריך יותר מדפסות העובדות בטכנולוגיות שונות, פיזור השירות בין ספקים שונים, רכישת חומרים מסוגים שונים, במחירים שונים, דבר המצריך יותר פעולות של שליטה ובקרה.

על פי ניסיוננו, רוב הלקוחות יודעים להעריך נכונה מה כמות הצילומים המופקת בחברתם ומה עלותם, אולם כאשר הם נשאלים מה כמות ההדפסות שהארגון מייצר בכל המדפסות והפקסים אשר ברשותם ומהי עלותם – מסתבר (להפתעתם…) כי אין נתונים מצטברים באשר לכמות הדפסות המבוצעת בארגון ולא למחיר המשוקלל לכל הדפסה, דבר אשר עלול לגרום לארגון להוציא כסף רב אשר ניתן בקלות לחסוך אותו.

מכיוון שכמות ההדפסות עולה לעין שיעור על כמות הצילומים בארגון, ומכיוון שדווקא בתחום ההדפסות רב הנסתר על הגלוי מבחינת ההוצאות לארגון – יש חשיבות מרובה לביצוע המיפוי וניתוח העלויות שאנו מציעים לכם כי מניסיוננו – ככל שהארגון גדול יותר – הסיכוי להביא לחיסכון משמעותי – רב יותר!!!

הבדיקה המקצועית שאנו עורכים כוללת:

 • מיפוי של כל הציוד להפקת העתקים הקיים בחברה (מכונות צילום, מדפסות, פקסים וסורקים) וניתוח מדויק של כמות פ"מ המבוצעת בכל מכשיר בארגון.
 • בדיקת עלויות הפקת המסמכים בכל אחד מהאמצעים העומדים לרשותכם:

מדפסות, מכשירי פקסימיליה  ומכונות לצילום מסמכים.

בדיקת העלות משקללת את כמות הפעימות המדויקת המבוצעת בכל מכשיר ומכשיר מול סה"כ ההוצאות שהיו לחברתכם בשנה האחרונה על טונרים, דיו, תשלום עבור פעימת מונה, תיקונים שהיו לציוד ורכישת נייר במהלך התקופה.

 • שקלול ההשקעה בציוד להפקת העתקים תוך התחשבות גם בעלויות רכישה/שכירות של המכשירים והפחת הנגזר מהם.
 • עלויות הפקה במקורות חיצוניים (בתי דפוס, מכוני העתקה) ושקילת אלטרנטיבות פנימיות וחיצוניות.
 • בדיקת צורכי העובדים לשיפור וייעול תהליך הפקת המסמכים בארגון

הדו"ח הסופי המוגש לכם כולל:

דוח מצבת מכונות הכולל: מדפסות, פקסים ומכונות צילום בחתכים שונים ובכלל זה הצגת האמצעים להפקת מסמכים בכל אחת מן המחלקות. כמות ההפקות בכל מכשיר (ממוצע חודשי), עלויות חודשיות , ועלות ממוצע לעמוד.

 • מצגת גרפית להמחשת הנתונים: כמויות הפקה מול הוצאות בפועל.
 • ניתוח תוצאות.
 • הצעה לשיפור וחיסכון שעיקרה:
 • הורדה בעלויות השוטפות בהפקת העתקים בארגון.
 • התייעלות, חידוש ושיכלול הציוד לטכנולוגיה החדישה ביותר.
 • אחידות מחיר בכל סוגי הציוד.
 • מחיר שהולך ויורד ככל שמפיקים יותר.
 • שליטה טובה יותר על ההוצאות התפעוליות וצמצומם.
 • הגברת שביעות הרצון של מפיקי המסמכים בארגון.

תהליך המיפוי  נעשה במקצועיות מרבית, תוך שמירת סודיות מוחלטת בכל שלבי התהליך, הוא דורש מן הלקוח שיתוף פעולה וגיבוי לתהליך מרמת ההנהלה ומטה ושקיפות למידע הנדרש לצורך ניתוח התהליכים.