מדיניות החברה

לזהות ולהעריך בעיות איכות במוצרים, לפני הגעתם ללקוח.
לבקר ולעקוב אחר המוצרים שהחברה משווקת, מרגע הגעתם למחסני החברה ועד לגמר
השימוש בהם.

למנוע מצב שהלקוח יקבל מוצר או שירות כלשהו ברמה ירודה.

להבטיח שהלקוח יקבל מוצר תקין ומושלם.

לזהות, להעריך ולתקן תהליכים הפוגמים במתן השירות ללקוח.

ליזום, להמליץ וליישם פתרונות לבעיות בתהליכים, במוצרים ובשירות.

להבטיח שירות יעיל, מהיר, זמין ואיכותי למוצר.

שימוש יעיל במשאבים האנושיים, הכספיים והטכנולוגיים העומדים לרשות החברה.

מדיניות איכות הסביבה

אנו מתחייבים בזה להשיג תהליך של שיפור תמידי בהשפעתה של החברה על הסביבה,
זאת ע"י הצבת מטרות ויעדים ברי השגה מעת לעת, ובהקצאת משאבים ושיטות למדידת ההישגים.

למכור מוצרים, שירותים ולפתח תהליכים שיגרמו להפחתה ולהקטנה של השימוש
בחומרים ובמשאבים בעלי השפעה שלילית על הסביבה, כמו כן לפעול לביטול ולמניעה של
מפגעים סביבתיים הנגרמים כתוצאה מפעילות החברה.

לספק לעובדי החברה סביבת עבודה בריאה ובטוחה, ולמנוע חשיפה של עובדים לסיכונים
בריאותיים וסיכונים אחרים.

להגביר באופן פעיל את המודעות לצורך להגן על הסביבה ולשפר את איכות הסביבה
על-ידי הכשרה והדרכה למודעות השפעת החברה על הסביבה.

לפעול בהתאמה ולפי דרישות חוקי ההגנה על הסביבה של מדינת ישראל ודרישות אחרות
החלות על החברה.

לכלול את מערכת הניהול להבטחת איכות הסביבה בכל פעילות עסקית למען שמירת
איכות הסביבה.

שמעון מרקוביץ
מנהל כללי